ĂN RONG – CHƯA THẤY HẬU QUẢ CHƯA THẤY ĐAU

Vào giờ ăn, không khó để chúng ta bắt gặp những hình ảnh: – Ông đẩy cháu đằng trước, bà ôm bát cháo chạy theo sau – Giúp việc 1 tay đẩy xe, 1...